Sản phẩm của người Thái Nguyên

Tin tức

Bộ sản phẩm quà tặng năm

Bộ sản phẩm trà BTC năm 2021 và dự định năm 2022 sẽ có bước đột phá mới về mẫu mã bao bì và chất lượng trà để khách hàng thưởng thức và cảm nhận.