Sản phẩm của người Thái Nguyên

TRUNG TÂM SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ THÁI NGUYÊN

Địa chỉ : Xóm Phúc Tài, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.