Sản phẩm của người Thái Nguyên

Tác giả: admin

Tin tức

Làn gió xuân trên vùng chè cổ

Sản xuất theo hướng hữu cơ, đa dạng hóa sản phẩm, nhất là dòng sản phẩm chè uống liền (chè matcha) là hướng đi mới của HTX Bắc Thái (Tân Cương, TP. Thái Nguyên). Tự...